Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên B-Mc 4,35-41

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên B-Mc 4,35-41 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Phép lạ dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi các phép lạ nào? Phép lạ đầu tiên này khác với những phép lạ sau ở điểm nào? Đọc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên B-Mc 4,35-412021-06-18T01:08:56+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-34

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B  - Mc 4,26-34 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Tin Mừng Mác-cô chương 4 có mấy dụ ngôn? Các dụ ngôn này có gì giống nhau? Bài Tin Mừng hôm nay gồm mấy dụ ngôn? Có dụ ngôn nào ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-342021-06-10T08:43:37+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Năm B – Mc 14,12-16. 22-26

 Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Năm B - Mc 14,12-16. 22-26 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể khi nào, ở đâu, và trong khung cảnh nào? Có gì giống nhau giữa việc Đức Giêsu chuẩn bị trước khi vào thành ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Năm B – Mc 14,12-16. 22-262021-06-04T02:35:43+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Kính Chúa Ba Ngôi Năm B-Mt 28,16-20

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Kính Chúa Ba Ngôi Năm B-Mt 28,16-20 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- Tại sao Nhóm Mười Một môn đệ trở lại miền Galilê? Đọc Mt 26,32 và 28,7.10.16. Núi xuất hiện nhiều lần trong Tin Mừng của Thánh Mát-thêu. Đọc Mt 4,8; 5,1; ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Kính Chúa Ba Ngôi Năm B-Mt 28,16-202021-05-27T02:46:28+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B – Ga 20,19-23

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B - Ga 20,19-23 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Ga 20,19-29. Trong đoạn văn này, Chúa Giêsu phục sinh chúc bình an cho các môn đệ mấy lần? Theo bạn, tại sao Chúa Giêsu lại nhấn mạnh đến bình an? ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B – Ga 20,19-232021-05-19T11:07:54+00:00

Phúc Âm Chúa Nhật 7 Ps Năm B Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-20

Phúc Âm Chúa Nhật 7 Ps Năm B Chúa Thăng Thiên - Mc 16,15-20 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu-- Đọc các đoạn văn sau: Mt 28,16-20; Mc 16,19; Lc 24,51; Ga 20,17; Cv 1,2.9.11.22. Các đoạn này có nói về việc Đức Giêsu được đưa lên trời không? Đức Giêsu ...

Phúc Âm Chúa Nhật 7 Ps Năm B Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-202021-05-13T03:35:25+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B – Ga 15,9-17

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B  - Ga 15,9-17 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Câu nào trong đoạn Tin Mừng này cho thấy tình yêu của Cha đối với Con là nền tảng cho tình yêu của Con đối với các môn đệ, và ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B – Ga 15,9-172021-05-06T00:37:29+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B-Ga 15,1-8

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B-Ga 15,1-8 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Ga 6,35.48; 8,12; 9,5; 10,7.9; 10,11.14; 11,25; 14,6; 15,1.5. Bạn thấy các câu trên có điểm nào chung? Qua các câu trên, bạn thấy Đức Giêsu tự nhận mình là gì? ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B-Ga 15,1-82021-04-29T00:23:29+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B- Ga 10,11-18

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B- Ga 10,11-18 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Có bao nhiêu cụm từ hy sinh mạng sống mình trong đoạn Tin Mừng này? Đức Giêsu là Ánh sáng thật (Ga 1,9), là Bánh thật (Ga 6,32), là Cây Nho ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B- Ga 10,11-182021-04-20T00:38:25+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B -Lc 24,35-48

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B-Lc 24,35-48 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Luca 24,13-35. Hãy cho biết nhờ đâu mà hai môn đệ về Emmau nhận ra Thầy Giêsu đã được phục sinh. Đọc Lc 24,36. Hãy cho biết hai đại từ "các ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B -Lc 24,35-482021-04-14T14:41:12+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B -Ga 20,19-31

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B -Ga 20,19-31     Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi nào? Đức Giêsu có báo trước việc mình sẽ đến với các môn đệ không? Đọc Ga ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B -Ga 20,19-312021-04-08T01:19:01+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh Năm B- Mc 16,1-8

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh Năm B- Mc 16,1-8 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- Đọc Mc 16,1-2. Cho biết tên của ba phụ nữ đi mua hương liệu. Họ mua vào lúc nào? Họ đi ra mộ vào lúc nào, để làm gì? Đọc Mc 15,45-46. ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh Năm B- Mc 16,1-82021-03-31T05:16:20+00:00

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B – Mc 14,1 – 15,47

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B - Mc 14,1 - 15,47 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Mc 14,1-11. Hãy cho thấy sự tương phản giữa thái độ của người phụ nữ với thái độ của Giuđa, và của các thượng tế, kinh sư. Đọc ...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B – Mc 14,1 – 15,472021-03-25T02:01:40+00:00

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B  – Ga  12,20-33

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B  - Ga  12,20-33 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Ga 1,40-42; 6,8-9 và 12,22. Bạn có thấy ông Anrê có nét gì đặc biệt không? Gioan 12,23 có gì khác với Gioan 2,4; 7,30 và 8,20. Đọc Ga ...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B  – Ga  12,20-332021-03-17T14:33:57+00:00

HỌC HỎI LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

HỌC HỎI LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY -Lm Inhaxiô Hồ Thông- Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B có thể được gọi là “Chúa Nhật về sự thánh thiện của Thiên Chúa” Xh 20: 1-17 Bài Đọc I trích từ sách Xuất Hành trình bày Thập Giới ...

HỌC HỎI LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY2021-02-28T23:39:02+00:00