Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B –  Mc 9,30-37

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B -  Mc 9,30-37 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc ba đoạn sau đây: Mc 8,31-38; 9,30-50; 10,32-45. Hãy cho biết ba đoạn này có gì giống nhau về hình thức (cấu trúc hay dàn bài). Trong Tin Mừng ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B –  Mc 9,30-372021-09-17T03:03:23+00:00

Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B – Mc 8, 27-35

Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B - Mc 8, 27-35 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Thành phố Xê-da-rê Phi-líp-phê nằm ở đâu? Tại sao nó lại có tên như thế? Trước câu hỏi “Đức Giêsu là ai?” (Mc 4,41), hãy đọc những câu trả lời trong ...

Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B – Mc 8, 27-352021-09-11T00:15:43+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B – Mc 7,1-8. 14-15. 21-23

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B - Mc 7,1-8. 14-15. 21-23 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tranh luận với ai? Trước đây Đức Giêsu có thường tranh luận với họ không, và tranh luận về điều ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B – Mc 7,1-8. 14-15. 21-232021-09-04T11:31:53+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B Ga 6,54a. 60-69

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B - Ga 6,54a. 60-69 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Hãy đọc toàn bộ chương 6 của Tin Mừng Gioan. Hãy cho biết Đức Giêsu đã đối thoại với những nhóm người nào? Mỗi nhóm có thái độ thế nào ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B Ga 6,54a. 60-692021-09-04T09:40:15+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B-Ga 6,41-51

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B-Ga 6,41-51 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Đọc Ga 6,41. Việc "người Do-thái" xầm xì về Đức Giêsu gợi cho ta về chuyện gì trong Cựu Ước? Đọc Xh 16,2-12; Ds 14,1-4.26-29. Đọc Ga 6,41-42. Tại sao người Do-thái ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B-Ga 6,41-512021-08-06T14:26:55+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường Niên  Năm B-Ga 6,24-35

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường Niên  Năm B-Ga 6,24-35 -- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Ga 6,1-25. Hãy tóm tắt diễn tiến của câu chuyện. Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu nói mấy lần câu : "Quả thật, quả thật, tôi bảo các ông." ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường Niên  Năm B-Ga 6,24-352021-07-30T13:05:53+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 17 Thường Niên  Năm B  – Ga 6,1-15

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 17 Thường Niên  Năm B  - Ga 6,1-15 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu-- Trong Tin Mừng Gioan, những điều kỳ diệu Đức Giêsu làm thường được gọi bằng một từ đặc biệt: “dấu lạ” thay vì “phép lạ”. Đọc Tin Mừng Gioan từ chương ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 17 Thường Niên  Năm B  – Ga 6,1-152021-07-21T09:04:47+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 16 TN Năm B  – Mc 6,30-34

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 16 TN Năm B  - Mc 6,30-34 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 6,30-34) tiếp theo đoạn Tin Mừng nào trước đó? Nơi thanh vắng nằm ở bên này hay bên kia hồ Galilê? Khi các tông đồ ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 16 TN Năm B  – Mc 6,30-342021-07-15T00:40:36+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 15 TN Năm B   –  Mc 6,7-13

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 15 TN Năm B   -  Mc 6,7-13 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Mc 1,16-20; 3,13-19 và 6,7-13. Bạn có thấy những điểm chung trong ba đoạn Tin Mừng trên không ? Bạn có thấy có sự tiến triển của các môn đệ qua ba đoạn ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 15 TN Năm B   –  Mc 6,7-132021-07-08T00:46:28+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 14 TN Năm B  – Mc 6,1-6

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 14 TN Năm B  - Mc 6,1-6 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Đọc Mc 6,1. Quê của Đức Giêsu ở đâu? Đọc Mc 1,9.24; 10,47; 14,67; 16,6. Quê của Đức Giêsu có nổi tiếng không? có phải là một thành phố lớn không? ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 14 TN Năm B  – Mc 6,1-62021-07-01T02:23:34+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 13 TN Năm B — Mc 5,21-43

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 13 TN Năm B -- Mc 5,21-43 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Các phép lạ trong bài Tin Mừng này xảy ra ở phía Đông hay phía Tây của Hồ Galilê? Đọc Mc 5,1.21. Đâu là những điểm chung giữa bà bị băng ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 13 TN Năm B — Mc 5,21-432021-06-26T13:01:43+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên B-Mc 4,35-41

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên B-Mc 4,35-41 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Phép lạ dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi các phép lạ nào? Phép lạ đầu tiên này khác với những phép lạ sau ở điểm nào? Đọc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên B-Mc 4,35-412021-06-18T01:08:56+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-34

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B  - Mc 4,26-34 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Tin Mừng Mác-cô chương 4 có mấy dụ ngôn? Các dụ ngôn này có gì giống nhau? Bài Tin Mừng hôm nay gồm mấy dụ ngôn? Có dụ ngôn nào ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-342021-06-10T08:43:37+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Năm B – Mc 14,12-16. 22-26

 Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Năm B - Mc 14,12-16. 22-26 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể khi nào, ở đâu, và trong khung cảnh nào? Có gì giống nhau giữa việc Đức Giêsu chuẩn bị trước khi vào thành ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Năm B – Mc 14,12-16. 22-262021-06-04T02:35:43+00:00