Mục Lễ Theo Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – Ga 19,25-34

ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Khi Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, các Tin Mừng Nhất Lãm đều nhắc đến các phụ nữ Galilê. Họ chỉ đứng nhìn Thầy từ xa (Mt 27,55; Mc 15,40; Lc 23,49). Còn Tin Mừng Gioan lại mô ...

Suy Niệm Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – Ga 19,25-342021-05-21T01:23:55+00:00

Chạm đến thì được khỏi (+10/02 – Thứ hai. Thánh Scolastica, trinh nữ).

Chạm đến thì được khỏi Lời Chúa : Mc 6, 53-56 Khi qua biển rồi, Ðức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Ðức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy ...

Chạm đến thì được khỏi (+10/02 – Thứ hai. Thánh Scolastica, trinh nữ).2020-04-06T04:03:26+00:00

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

DÀNH RIÊNG CHO CHÚA LỜI CHÚA Lc 2,22-40 SUY NIỆM Sau khi sinh Hài Nhi Giêsu bốn mươi ngày, Đức Maria phải chịu thanh tẩy để được phép tham dự các lễ nghi. Bà mẹ mới sinh con phải vất vả đi đoạn đường xa để lên Đền Thờ. Bà ...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu2020-04-06T07:38:09+00:00

Bông lúa trĩu hạt (31.01 – Thứ Sáu – Thánh Gioan Bosco, linh mục)

Bông lúa trĩu hạt Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy ...

Bông lúa trĩu hạt (31.01 – Thứ Sáu – Thánh Gioan Bosco, linh mục)2020-04-06T07:42:20+00:00