Chú Giải Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A – Lm Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A Hằng năm, vào Chúa Nhật I Mùa Chay, Tin Mừng tường thuật cho chúng ta chuyện tích “Đức Giê-su chịu thử thách trong hoang địa”. Vì thế, Tin Mừng của Phụng Vụ Lời Chúa Năm A này mời gọi chúng ta lắng nghe ...

Chú Giải Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A – Lm Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T07:24:36+00:00

Chú Giải Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

THỨ TƯ LỄ TRO       Vào Thứ Tư Lễ Tro, ngưỡng cửa Mùa Chay, Phụng Vụ Lời Chúa nhắc nhở chúng ta cầu nguyện, sám hối và thực thi đức ái để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Phục Sinh, mầu nhiệm tha thứ và ban sự sống.       Ge 2: ...

Chú Giải Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T07:25:30+00:00