SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B-Mc 1,14-20

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B - Mc 1,14-20 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- TRỞ THÀNH NGƯ PHỦ LƯỚI NGƯỜI Có một ngày bình thường, một ngày như mọi ngày, trong đời sống của những người đánh cá quanh hồ Galilê. Có hai cặp ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B-Mc 1,14-202021-01-22T14:20:57+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B – Ga 1,35-42

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B - Ga 1,35-42 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI Các Tin Mừng Nhất Lãm đều kể chuyện Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên, gồm hai cặp anh em ruột. Để đáp lại, ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B – Ga 1,35-422021-01-16T00:07:41+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-42

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-42    -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J - Để ý những từ “ hôm sau” ở các câu Ga 1,29.35. Bài Tin Mừng này nằm vào ngày thứ mấy? Đâu là những tước hiệu của Đức Giêsu được nói đến ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-422021-01-14T13:19:35+00:00

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mc 1,7-11

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA    MC 1,7-11 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J - CHA HÀI LÒNG VỀ CON   Người Do-thái rất nhạy cảm về sự ô uế nơi thân xác. Theo sách Lêvi, thân xác con người có thể bị ô uế ...

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mc 1,7-112021-01-09T08:22:04+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Hiển Linh Năm B-Mt 2,1-12

NGÔI SAO ĐI TRƯỚC VÀ DỪNG LẠI - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J - Tâm sự của ngôi sao. Người ta hay gọi tôi là ngôi sao lạ. Chúa cho tôi xuất hiện trên bầu trời cách đây hai ngàn năm. Chúa trao cho tôi một sứ mạng đặc ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Hiển Linh Năm B-Mt 2,1-122021-01-07T01:33:58+00:00

Suy Niệm Lễ Thánh Gia Thất Năm B – Lc 2,22-40

MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU -Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu  - S.J -   Trong phòng của Đức Thánh Cha Phanxicô có tượng thánh Giuse đang nằm ngủ. Lần đầu tiên nhìn thấy tượng này, ai cũng ngạc nhiên, vì quen thấy thánh Giuse ở bên Chúa Giêsu hay Đức ...

Suy Niệm Lễ Thánh Gia Thất Năm B – Lc 2,22-402021-01-07T01:35:59+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

THIÊN CHÚA SAI THIÊN SỨ GABRIEL (Lc 1,26-38)   Bài Tin Mừng hôm nay thật quen thuộc với chúng ta. Ai cũng biết chuyện thiên sứ Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ. Khi đọc bài này vào những ngày gần lễ Giáng sinh, chúng ta nhớ lại chuyện xảy ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-12-19T03:41:02+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

TỈNH THỨC VÀ CANH THỨC (Mc 13,33-37)   Trong Kinh Tin kính, có hai tín điều mà ta còn phải chờ. “Và Ngài sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.” “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau.” Cả ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-28T01:43:04+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A – Chúa Kitô Vua – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

LÀM CHO CHÍNH TA VẬY (Mt 25,31-46)   Một số vị vua thời xưa, vì muốn biết đời sống thực tế của dân nên đã vi hành, nghĩa là cải trang làm thường dân, bí mật ra khỏi cung vua, không cho ai biết. Vua cố tình che giấu thân ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A – Chúa Kitô Vua – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-20T13:21:53+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN (Ga 17,11b-19) Khi một người biết mình sắp lìa đời, người ấy thường nghĩ đến những người thân yêu phải xa cách. Đức Giêsu cũng vậy. Trong lời cầu nguyện với Cha trước giờ ra đi, Ngài đã nói nhiều với Cha về các môn ...

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-13T00:22:25+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

MANG THEO BÌNH DẦU (Mt 25,1-13) Ở đời ai cũng muốn mình là người khôn. Ít ai muốn nhận mình là người dại, dù dại dột thì ai cũng có. Người dại thường bị coi khinh, còn người khôn thì được ca ngợi. Nhưng không dễ mà phân biệt được ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-06T13:23:21+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

PHÚC THAY AI… (Mt 5,1-12a) Trong Tông huấn về ơn gọi nên thánh Gaudete et Exsultate Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về các Mối Phúc (số 63-94). Ngài viết: “Từ ‘hạnh phúc’ hay ‘được chúc phúc’ trở thành từ đồng nghĩa với “thánh thiện” (số 64). Người được chúc ...

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-31T01:47:11+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

YÊU VỚI TRỌN CẢ TRÁI TIM (Mt 22, 34-40) Tiếng Việt khá phong phú với những động từ để chỉ tình cảm: Yêu, mến, thương, quý, ưa, mê, thích… Mỗi động từ trên có chút gì đó rất riêng. Hơn nữa, các động từ này đôi khi lại có thể ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-23T13:42:54+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

TRẢ LẠI CHO THIÊN CHÚA (Mt 22,15-21) Khi Thượng Hội Đồng điệu Đức Giêsu ra trước mặt Philatô, họ tố cáo Ngài về tội sách động dân chúng nổi loạn, tội ngăn cản dân nộp thuế, và tội xưng mình là vua (Lc 23,1-2.5.14). Philatô chẳng bao giờ tin vào ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-17T09:37:53+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

KHÔNG XỨNG ĐÁNG (Mt 22,1-14)   Bài Tin Mừng tuần trước làm chúng ta sửng sốt vì chẳng những các tá điền không nộp hoa lợi đúng thời, lại còn bắt giết các đầy tớ và cả con trai của chủ vườn nho. Bài Tin mừng hôm nay làm chúng ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-09T07:45:12+00:00