Mùa Chay

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B – Mc 14,1 – 15,47

ĐỂ ỨNG NGHIỆM LỜI SÁCH THÁNH Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Khi nghĩ xem ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa, chúng ta nghĩ ngay đến Giuđa Ítcariốt, một môn đệ thân thiết trong nhóm Mười Hai. Chính anh ấy đã đến gặp các thượng tế để ...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B – Mc 14,1 – 15,472021-03-27T01:15:03+00:00

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B – Ga 12,20-33

GIỜ ĐƯỢC TÔN VINH --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Trong Tin Mừng Gioan, khi cuộc Khổ nạn gần kề, Đức Giêsu nói về bình an như quà tặng cho các môn đệ. “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con” ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B – Ga 12,20-332021-03-20T02:48:18+00:00

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B – Ga 3,14.21

ĐẾN CÙNG ÁNH SÁNG -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-   Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu nhiều lần nhận mình là ánh sáng (Ga 8,12; 9,5; 12,46). Ngài là ánh sáng đã đến trong thế gian (Ga 1,9). Tiếc thay, thế gian lại yêu bóng tối và ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B – Ga 3,14.212021-03-13T03:33:51+00:00

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B – Ga 3,14-21

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B - Ga 3,14-21 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- Đọc sách Dân số 21,4-9. Cho biết dân Ítraen đã phạm tội gì trong sa mạc, và họ đã phải làm gì để được chữa lành. Con rắn đồng tự ...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B – Ga 3,14-212021-03-10T10:02:38+00:00

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B – Ga 2,13-22

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B  - Ga 2,13-22 ĐỀN THỜ LÀ THÂN THỂ NGƯỜI -- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Vào thời Đức Giêsu, Đền thờ Giêrusalem đã gần xong. Công việc trùng tu và nới rộng đã bắt đầu từ 46 năm ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B – Ga 2,13-222021-03-06T03:51:00+00:00

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B – Mc 9,2-10

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B - Mc 9,2-10 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- RỰC RỠ TRẮNG TINH Vào thế kỷ thứ 8 và thứ 9, các vị hoàng đế Byzantin đã ra lệnh đập phá các ảnh tượng tôn giáo, bởi họ tin ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B – Mc 9,2-102021-02-26T14:58:27+00:00