Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

NGƯỜI THỞ HƠI TRÊN CÁC ÔNG (Ga 20,19-23) Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe hai bài đọc về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống (Cv 2,1-11; Ga 20,19-23). Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu phục sinh bất ngờ đến với các môn đệ vào ...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-05-30T07:44:21+00:00

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Ở VỚI ANH EM ĐẾN TẬN THẾ (Mt 28, 16-20) Trong Tin Mừng Mát-thêu, Đức Giêsu là người thích núi. Núi gần với trời cao, núi cao đưa người ta gần với Thiên Chúa. Bài giảng quan trọng của Ngài là Bài Giảng trên núi (Mt 5-7). Ngài chữa lành ...

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-05-22T14:12:27+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Ở VỚI, Ở BÊN, Ở TRONG (Ga 14,15-21)   Khi yêu nhau người ta thường muốn ở gần nhau, ở bên nhau, ở cùng nhau, ở với nhau. Được ở với người mình yêu là một hạnh phúc lớn. Thiên Chúa đã muốn ở với nhân loại nơi Đức Giêsu, ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-05-16T08:55:43+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO Suy niệm Chiên là con vật quen thuộc đối với người Do-thái. Người ta nuôi chiên thành từng đàn trên những đồng cỏ. Chiên cho con người nhiều thứ cần dùng như sữa, thịt, len, da… Người ta thương chiên vì thái độ hiền lành của ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-05-02T03:01:50+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

XIN Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI (Lc 24,13-35)   Nhiều khi chúng ta hay quên chuyện này, Đức Giêsu phục sinh là người tràn đầy niềm vui. Ngài vui vì Ngài được Cha phục sinh. Ngài vui vì Cha đã đóng ấn trên toàn bộ cuộc đời Ngài, chứng nhận ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-04-22T07:34:13+00:00

Suy Niệm Chúa Nhật II PS A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A (Ga 20,19-31) NHỜ TIN MÀ CÓ SỰ SỐNG   Sau khi bà Maria Mácđala đi kể lại cho các môn đệ chuyện bà đã thấy Chúa phục sinh hiện ra với mình thế nào, họ cũng không có vẻ gì thay đổi. Họ vẫn ...

Suy Niệm Chúa Nhật II PS A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-04-17T14:31:54+00:00