Mùa Thường Niên

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – Mt 25,14-30

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM                           Mt 25,14-30   Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J LÀM ĂN SINH LỜI Mồng Ba Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Chúng ta muốn dâng cho Chúa những điều chúng ta đang làm ở ...

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – Mt 25,14-302021-02-14T01:51:46+00:00

Suy Niệm Lời Chúa – Mùng Hai Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 MỒNG HAI TẾT KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ     Mt 15,1-6 1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”3 Người trả ...

Suy Niệm Lời Chúa – Mùng Hai Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J2021-02-11T13:05:13+00:00

Suy Niệm Lời Chúa – Mùng Một Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Lời Chúa: Mt 6, 25-34 Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng ...

Suy Niệm Lời Chúa – Mùng Một Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J2021-02-11T13:02:10+00:00

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B – Mc 1,29-39

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 1,29-39 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- CHÚNG TA HÃY ĐI NƠI KHÁC Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tiếp nối bài tuần trước, cho ta thấy Đức Giêsu đã sống một ngày sabát như thế nào. Ngài đã ...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B – Mc 1,29-392021-02-06T07:38:27+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B – Mc 1,29-39

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B - Mc 1,29-39 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- Đọc Mc 1,21-39. Đoạn Tin Mừng này diễn ra ở đâu? vào những ngày nào trong tuần, vào những lúc nào? Đọc Mc 1,29-31. Phép lạ chữa bệnh này gồm có ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B – Mc 1,29-392021-02-04T02:43:57+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B-Mc 1,14-20

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B - Mc 1,14-20 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- TRỞ THÀNH NGƯ PHỦ LƯỚI NGƯỜI Có một ngày bình thường, một ngày như mọi ngày, trong đời sống của những người đánh cá quanh hồ Galilê. Có hai cặp ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B-Mc 1,14-202021-01-22T14:20:57+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B – Ga 1,35-42

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B - Ga 1,35-42 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI Các Tin Mừng Nhất Lãm đều kể chuyện Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên, gồm hai cặp anh em ruột. Để đáp lại, ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B – Ga 1,35-422021-01-16T00:07:41+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-42

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-42    -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J - Để ý những từ “ hôm sau” ở các câu Ga 1,29.35. Bài Tin Mừng này nằm vào ngày thứ mấy? Đâu là những tước hiệu của Đức Giêsu được nói đến ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-422021-01-14T13:19:35+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A – Chúa Kitô Vua – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

LÀM CHO CHÍNH TA VẬY (Mt 25,31-46)   Một số vị vua thời xưa, vì muốn biết đời sống thực tế của dân nên đã vi hành, nghĩa là cải trang làm thường dân, bí mật ra khỏi cung vua, không cho ai biết. Vua cố tình che giấu thân ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A – Chúa Kitô Vua – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-20T13:21:53+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

MANG THEO BÌNH DẦU (Mt 25,1-13) Ở đời ai cũng muốn mình là người khôn. Ít ai muốn nhận mình là người dại, dù dại dột thì ai cũng có. Người dại thường bị coi khinh, còn người khôn thì được ca ngợi. Nhưng không dễ mà phân biệt được ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-06T13:23:21+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

YÊU VỚI TRỌN CẢ TRÁI TIM (Mt 22, 34-40) Tiếng Việt khá phong phú với những động từ để chỉ tình cảm: Yêu, mến, thương, quý, ưa, mê, thích… Mỗi động từ trên có chút gì đó rất riêng. Hơn nữa, các động từ này đôi khi lại có thể ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-23T13:42:54+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

TRẢ LẠI CHO THIÊN CHÚA (Mt 22,15-21) Khi Thượng Hội Đồng điệu Đức Giêsu ra trước mặt Philatô, họ tố cáo Ngài về tội sách động dân chúng nổi loạn, tội ngăn cản dân nộp thuế, và tội xưng mình là vua (Lc 23,1-2.5.14). Philatô chẳng bao giờ tin vào ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-17T09:37:53+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

KHÔNG XỨNG ĐÁNG (Mt 22,1-14)   Bài Tin Mừng tuần trước làm chúng ta sửng sốt vì chẳng những các tá điền không nộp hoa lợi đúng thời, lại còn bắt giết các đầy tớ và cả con trai của chủ vườn nho. Bài Tin mừng hôm nay làm chúng ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-09T07:45:12+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỐI HẬN (Mt 21,28-32) Hối hận là thái độ tiếc nuối vì một việc xấu mình đã làm hay vì một việc tốt mình lẽ ra phải làm mà đã không làm. Khi thật sự hối hận, người ta muốn làm điều gì đó để sửa sai. Giuđa hối hận ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-28T01:09:09+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CÔNG BẰNG VÀ TỐT LÀNH (Mt 20,1-16a) Khi đọc Kinh Thánh, đôi khi chúng ta thấy Chúa là Đấng công bằng, thưởng phạt rạch ròi. Ngài giống như vị quan tòa, nghiêm minh khi xét xử. Trong chương 25 của Tin Mừng Mát-thêu ta thấy Ngài đóng cửa không cho ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-18T00:23:36+00:00