Mùa Thường Niên

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

NHỮNG MẢNH VỤN (Mt 15,21-28) Người phụ nữ dân ngoại là mẫu mực của những ai cầu xin. Bà là một người mẹ có một cô con gái bị quỷ ám. Quỷ hành hạ cô này một cách khủng khiếp khiến trái tim của người mẹ nhói đau, nhưng bất ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-14T01:02:53+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

NÚI, NƯỚC, GIÓ VÀ SÓNG Mt 14,22-33 Không rõ lúc nào thì con thuyền các môn đệ gặp gió ngược. Có gió thì có sóng, sóng đánh làm thuyền chòng chành. Thuyền rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tiến tới bờ bên kia thì không được, mà về ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-06T13:21:25+00:00

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

NO NÊ DƯ THỪA (Mt 14,13-21)   Phép lạ bánh hóa nhiều là một phép lạ đặc biệt, vì được cả bốn sách Tin Mừng kể lại, vì những người chứng kiến và thụ hưởng là một đám đông lớn, và vì các môn đệ được cộng tác với Thầy ...

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-01T03:31:50+00:00

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế

LỜI LÀ NGƯỜI, NGƯỜI LÀ LỜI   Kính thưa Anh Chị em, Thật thú vị khi nói dụ ngôn người gieo giống là dụ ngôn của lòng sám hối; và nếu thế, thì Tin Mừng hôm nay quả là phù hợp với trình tự ngôn sứ Giêrêmia diễn tả. Phụng ...

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế2020-07-24T09:36:45+00:00

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế

KHỞI ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH CÓ TÊN ÂN SỦNG “Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng; con yêu Chúa quá muộn màng”; “Oh, late, have I loved you; oh, late, have I loved you”.   Kính thưa Anh Chị em, Nếu năm 1949, linh mục nhạc sĩ Roc O’Connor dòng ...

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế2020-07-24T09:35:04+00:00

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế

ÁI NỮ DIỄM PHÚC CỦA CON MÌNH “Ai làm theo ý Cha Tôi trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Tôi”.   Kính thưa Anh Chị em, Mỗi lần đến Đại Chủng Viện Huế, khách thăm không khỏi tò mò khi đọc dòng chữ ...

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế2020-07-21T13:43:46+00:00

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế

KHÔNG CÒN PHẢI NGAO NGÁN NGHẸN NGÀO “Hôm nay phải chi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng”.   Kính thưa Anh Chị em, Lời Chúa hôm nay nói đến những con người cứng lòng khiến Thiên Chúa phải thở dài; Người ước mong nó hoán cải. Qua ngôn ...

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế2020-07-20T13:40:33+00:00

Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

ĐỂ CẢ HAI CÙNG LỚN LÊN (Mt 13,24-43) Dụ ngôn cỏ lùng là một dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Mátthêu. Dụ ngôn này cũng thuộc loại khó hiểu nên các môn đệ đã phải đến để xin Thầy Giêsu giải thích riêng tại nhà (Mt 13,36). Thầy Giêsu ...

Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-18T00:32:56+00:00

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế

LÀM CHO TƯƠI MỚI “Lòng người quá hẹp hòi; lòng trời mãi bao la”.   Kính thưa Anh Chị em, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy sự tương phản giữa lòng dạ của con người và tâm tưởng của Đấng dựng nên nó. Thiên Chúa, Đấng từ bi ...

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế2020-07-18T00:29:50+00:00

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế

NGƯỢC CHIỀU NHƯNG ĐỒNG QUY “Chúa là Thiên Chúa của lòng xót thương”.   Kính thưa Anh Chị em, Thật thú vị khi hai bài đọc hôm nay cho thấy một nghịch lý khác thường, ngược chiều nhưng đồng quy. Hai chuyển động không cùng chiều có một gặp gỡ ...

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên – Lm. Minh Anh, TGP Huế2020-07-16T13:36:02+00:00

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A – Lm. Minh Anh, TGP Huế

NHỮNG CON SÂU CÁI KIẾN “Trước mặt Thiên Chúa, phàm nhân chỉ là hạng con sâu cái kiến”. Kính thưa Anh Chị em, Ngạc nhiên thay, cả hai bài đọc hôm nay nói đến những con sâu cái kiến thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước. Điều này khiến ...

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A – Lm. Minh Anh, TGP Huế2020-07-15T13:46:15+00:00

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên A – Lm. Minh Anh, TGP Huế.

‘NHỮNG QUỞ TRÁCH THÁNH’ “Chúa là Thiên Chúa của lòng xót thương”.   Kính thưa Anh Chị em, Sẽ rất ngạc nhiên khi bảo phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến lòng xót thương của Thiên Chúa nhất là với bài Tin Mừng khi Chúa Giêsu nặng lời quở ...

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên A – Lm. Minh Anh, TGP Huế.2020-07-14T13:30:47+00:00

Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Minh Anh, TGP Huế

THẤU QUA TAI, THẤM QUA TIM, THÁNH QUA TAY “Lời của Ta sẽ không trở lại với Ta nếu không đơm bông kết trái”; “Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả”.   Kính thưa Anh Chị em, Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay ...

Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Minh Anh, TGP Huế2020-07-12T23:18:17+00:00

Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

SINH HOA KẾT QUẢ (Mt 13,1-23) Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Trước hết Ngài kể dụ ngôn này cho dân chúng và môn đệ (Mt 13,3-8). Sau đó Ngài giải thích riêng cho môn đệ về ý nghĩa của dụ ngôn ...

Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-11T07:24:28+00:00