SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B – Ga 2,13-22

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B  - Ga 2,13-22 ĐỀN THỜ LÀ THÂN THỂ NGƯỜI -- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Vào thời Đức Giêsu, Đền thờ Giêrusalem đã gần xong. Công việc trùng tu và nới rộng đã bắt đầu từ 46 năm ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B – Ga 2,13-222021-03-06T03:51:00+00:00

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B – Mc 9,2-10

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B - Mc 9,2-10 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- RỰC RỠ TRẮNG TINH Vào thế kỷ thứ 8 và thứ 9, các vị hoàng đế Byzantin đã ra lệnh đập phá các ảnh tượng tôn giáo, bởi họ tin ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B – Mc 9,2-102021-02-26T14:58:27+00:00

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – Mt 25,14-30

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM                           Mt 25,14-30   Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J LÀM ĂN SINH LỜI Mồng Ba Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Chúng ta muốn dâng cho Chúa những điều chúng ta đang làm ở ...

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – Mt 25,14-302021-02-14T01:51:46+00:00

Suy Niệm Lời Chúa – Mùng Hai Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

 MỒNG HAI TẾT KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ     Mt 15,1-6 1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”3 Người trả ...

Suy Niệm Lời Chúa – Mùng Hai Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J2021-02-11T13:05:13+00:00

Suy Niệm Lời Chúa – Mùng Một Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Lời Chúa: Mt 6, 25-34 Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng ...

Suy Niệm Lời Chúa – Mùng Một Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J2021-02-11T13:02:10+00:00

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B – Mc 1,29-39

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 1,29-39 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- CHÚNG TA HÃY ĐI NƠI KHÁC Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tiếp nối bài tuần trước, cho ta thấy Đức Giêsu đã sống một ngày sabát như thế nào. Ngài đã ...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B – Mc 1,29-392021-02-06T07:38:27+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B – Mc 1,29-39

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B - Mc 1,29-39 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- Đọc Mc 1,21-39. Đoạn Tin Mừng này diễn ra ở đâu? vào những ngày nào trong tuần, vào những lúc nào? Đọc Mc 1,29-31. Phép lạ chữa bệnh này gồm có ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B – Mc 1,29-392021-02-04T02:43:57+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B-Mc 1,14-20

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B - Mc 1,14-20 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- TRỞ THÀNH NGƯ PHỦ LƯỚI NGƯỜI Có một ngày bình thường, một ngày như mọi ngày, trong đời sống của những người đánh cá quanh hồ Galilê. Có hai cặp ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B-Mc 1,14-202021-01-22T14:20:57+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B – Ga 1,35-42

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B - Ga 1,35-42 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI Các Tin Mừng Nhất Lãm đều kể chuyện Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên, gồm hai cặp anh em ruột. Để đáp lại, ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B – Ga 1,35-422021-01-16T00:07:41+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-42

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-42    -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J - Để ý những từ “ hôm sau” ở các câu Ga 1,29.35. Bài Tin Mừng này nằm vào ngày thứ mấy? Đâu là những tước hiệu của Đức Giêsu được nói đến ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên B-Ga 1,35-422021-01-14T13:19:35+00:00

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mc 1,7-11

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA    MC 1,7-11 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J - CHA HÀI LÒNG VỀ CON   Người Do-thái rất nhạy cảm về sự ô uế nơi thân xác. Theo sách Lêvi, thân xác con người có thể bị ô uế ...

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mc 1,7-112021-01-09T08:22:04+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Hiển Linh Năm B-Mt 2,1-12

NGÔI SAO ĐI TRƯỚC VÀ DỪNG LẠI - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J - Tâm sự của ngôi sao. Người ta hay gọi tôi là ngôi sao lạ. Chúa cho tôi xuất hiện trên bầu trời cách đây hai ngàn năm. Chúa trao cho tôi một sứ mạng đặc ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Hiển Linh Năm B-Mt 2,1-122021-01-07T01:33:58+00:00

Suy Niệm Lễ Thánh Gia Thất Năm B – Lc 2,22-40

MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU -Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu  - S.J -   Trong phòng của Đức Thánh Cha Phanxicô có tượng thánh Giuse đang nằm ngủ. Lần đầu tiên nhìn thấy tượng này, ai cũng ngạc nhiên, vì quen thấy thánh Giuse ở bên Chúa Giêsu hay Đức ...

Suy Niệm Lễ Thánh Gia Thất Năm B – Lc 2,22-402021-01-07T01:35:59+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

THIÊN CHÚA SAI THIÊN SỨ GABRIEL (Lc 1,26-38)   Bài Tin Mừng hôm nay thật quen thuộc với chúng ta. Ai cũng biết chuyện thiên sứ Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ. Khi đọc bài này vào những ngày gần lễ Giáng sinh, chúng ta nhớ lại chuyện xảy ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-12-19T03:41:02+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

TỈNH THỨC VÀ CANH THỨC (Mc 13,33-37)   Trong Kinh Tin kính, có hai tín điều mà ta còn phải chờ. “Và Ngài sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.” “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau.” Cả ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-28T01:43:04+00:00