Giới thiệu2020-04-12T14:19:43+00:00
Home/Giới thiệu

 

NỘI QUY ỦY BAN KINH THÁNH  trực thuộc HĐGMVN

I. THÀNH LẬP, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1 : Ủy Ban Kinh Thánh (UBKT) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập dựa vào Giáo Luật cho phép “HĐGM thiết lập văn phòng huấn giáo” (điều 775 § 3) và dựa theo lời dạy của Công Đồng Vatican II trong Hiến chế tín lý về Mạc Khải, Lời Thiên Chúa, liên hệ đến nhiệm vụ các Giám Mục là gìn giữ giáo lý tông truyền (x. GL đ. 747 § 1) và giảng dạy về Kinh Thánh và bằng Kinh Thánh (MK 25).

Điều 2 : Mục đích của UBKT là giúp HĐGMVN thi hành nhiệm vụ giáo huấn, cụ thể qua việc rao giảng Lời Chúa (x. GL đđ. 762-772).

Điều 3 : Nhiệm vụ của UBKT là :

&1 . Nghiên cứu và trình bày ý nghĩa của Kinh Thánh, đặc biệt theo quan điểm mục vụ.

&2 . Cổ vũ và hướng dẫn việc trình bày giáo lý Kinh Thánh cho thích hợp.

&3 . Phát huy và phối hợp những sáng kiến về học hỏi và phổ biến Lời Chúa.

&4 . Phiên dịch và soạn những tài liệu liên quan đến mục vụ Kinh Thánh.

II. NHÂN SỰ

Điều 4 : UBKT gồm :

&1 . Một giám mục chủ tịch do HĐGM bầu chọn.

&2 . Một linh mục tổng thư ký thường trực do giám mục chủ tịch UBKT bổ nhiệm.

&3 . Một số giám mục và linh mục thành viên do giám mục chủ tịch UBKT mời hợp tác.

&4. Một số chuyên gia gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân được chia thành 3 nhóm : một  nhóm chuyên viên Kinh Thánh; một nhóm gồm các anh chị em đã học Thần học Kinh Thánh; một số vì yêu thích Lời Chúa mà sẵns àng cộng tác vào việc phổ biến Lời Chúa.

Điều 5 : Nhiệm vụ của thư ký thường trực :

&1 . Điều hành văn phòng.

&2 . Làm gạch nối giữa giám mục chủ tịch và các thành viên của Ủy Ban. Thường xuyên liên lạc, đôn đốc và thu gom kết quả các việc làm đã được phân công.

&3. Chuẩn bị và tổ chức các buổi họp, ghi nhận và đúc kết các ý kiến; phổ biến các quyết định, các văn kiện của UBKT.

Điều 6 : Nhiệm kỳ của chủ tịch Ủy Ban, thư ký thường trực và các thành viên sẽ chấm dứt khi HĐGM bầu chọn vị chủ tịch mới cho Ủy Ban. Tuy nhiên trong thực tế, nhiệm kỳ nầy chỉ chấm dứt khi Ủy Ban cũ bàn giao cho Ủy Ban  mới.

III. SINH HOẠT.

Điều 7 : Để thi hành nhiệm vụ, UBKT có những hình thức sinh hoạt như sau :

&1 . Sinh hoạt thường xuyên tại văn phòng thường trực.

&2 .Toàn Ủy Ban họp định kỳ 06 tháng một lần  do Chủ tịch Ủy Ban chủ tọa để kiểm điểm những công việc đã và đang làm, và đề ra những việc cần làm.

&3 . Sinh hoạt bất thường : do Chủ tịch Ủy Ban triệu tập khi có nhu cầu khẩn cấp.

IV. BAN HÀNH

Điều 8 : Nội quy của UBKT do Ban Thường Vụ HĐGM xét duyệt và ban hành. Mọi thay đổi và bổ sung trong nội quy thuộc thẩm quyền của Ban Thường Vụ HĐGM.

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

Đức Cha Phaolô NGUYỄN VĂN HOÀ

Chủ Tịch HĐGM VN đã phê chuẩn

 

 

 

 

TRANG LIÊN KẾT