PHÚC ÂM:  Mt 4, 12-23
” những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi “.

“Tại Galilê, vùng đất của dân ngoại, dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng”,  ánh sáng có sức xua tan bóng tối. Với những lời này, ngôn sứ Isaia mở ra một niềm hy vọng lớn lao với chứa chan niềm vui cho những người dân đang lầm lũi bước đi trong bóng tối. (Bài đọc I)
Để ánh sáng này thực sự chiếu tỏa, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu giáo đoàn Côrintô “nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói”, sống hòa thuận và một lòng với nhau. (Bài đọc II)
Còn Thánh Matthêu thì kể lại sự kiện Đức Giêsu đến ở Capharnaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia. Tại đây, bên cạnh biển hồ Galilê, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Ngài chính là ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi cho thế giới. Con người có khả năng đón nhận ánh sáng này khi quyết tâm hoán cải, đồng thời đón nhận ơn gọi trở nên những người chài lưới  các linh hồn, cộng tác với Đức Giêsu trong sứ vụ mang ánh sáng cứu độ đến cho muôn dân. (Bài Tin Mừng)
Thánh Matthêu đã tóm tắt sứ vụ của Đức Giêsu bằng một câu ngắn gọn: “Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (4,23)
Đức Giêsu là ánh sáng tuyệt diệu của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên thế gian. Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của Chúa đã được diễm phúc trực tiếp chiêm ngắm ánh sáng này. Và họ đã trở thành chứng nhận của Ánh Sáng.
Chúng con đã rất hạnh phúc được chiêm ngưỡng ánh sáng mặt trời công chính là Đức Kitô, được ở với Ngài, sống với Ngài, nên một với Ngài. Và chúng con hân hoan làm chứng cho Ngài, ôi Ánh Sáng tuyệt diệu và nhiệm mầu.
Nguồn: Nhịp sống Tin Mừng 

Xem Video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh