PHÚC ÂM:  Mt 1, 18-24
“người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”

Thiên Chúa đi vào đời sống chúng ta và trong lịch sử của chúng ta, như lời ngôn sứ Isaia nói với vua Acaz: Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel.
Thiếu nữ Maria đã tin vào Lời Thiên Chúa, để rồi chính trong lòng dạ cực sách của Mẹ, Thánh Thần Thiên Chúa đã đặt vào Đấng là Lời sự Sống. Thánh Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít, với sự sẵn sàng đón nhận Đấng Cứu Thế và Mẹ của Người, đã làm cho Con Thiên Chúa đi vào trần gian.

Đấng Emmanuel đã yêu thuơng con người đến cùng. Thánh Phaolô cảm nghiệm sâu sắc điều này và mời gọi các tín hữu hãy sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, vì trong Người chúng ta tìm được nguồn bình an và hiệp nhất với Thiên Chúa

Nguồn: Tin Mừng Chúa nhật 

Xem video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh