Phúc Âm Lc 2, 22-32
Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

 

Nguồn: tgpsaigon.net