VUI HỌC THÁNH KINH XUÂN CANH TÝ 2020

vhtk 

Những gợi  

01. Các tư tế nói với người Philitinh, để trả lại Hòm Bia Đức Chúa, anh em hãy làm những hình ảnh các khối u của anh em, và hình ảnh các con chuột đang phá phách ở đâu, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Ítraen thì may ra người sẽ nhẹ tay với anh em? (1 Sm 6,5)

 

02. Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất: chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, tắc kè, kỳ đà, cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng, các ngươi phải coi những loài này là gì? (Lv 11,29-30)

 

03. Các con chuột bằng vàng được đựng trong đâu? (1 Sm 6,11)

 

04. Khi trả lại Hòm Bia Đức chúa, người Philitinh nộp cho Đức Chúa Năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng vàng, gọi là gì ? (1 Sm 6,4)

 

05. Ngày đó, ngày Đức Chúa đến, con người sẽ ném cho … … … , cho dơi những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ. (Is2,20)

 

06. Người Philitinh trả lại cái gì kềm theo lễ đền tội là năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng vàng ? (1Sm 6,4)

 

07. Những con chuột mà người Philitinh nộp làm của lễ đền tội làm bằng gì?  (1Sm 6,4)

 

08. Theo ngôn sứ Isaia, những người thờ ngẫu tượng, những kẻ ăn thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, đều sẽ thế nào ? (Is 66,17)

 

09. Người nào khi trả Hòm Bia Đức Chúa phải nộp lễ đền tội là năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng vàng ? (1Sm 6,4)

 

10. Khi nhận lại Hòm Bia Đức Chúa, cùng với lễ phẩm, người Bết Semét dâng những lễ toàn thiêu và tiến những gì hy lễ lên ĐỨC CHÚA, ngày hôm đó ? 1 Sm 6,15)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

VUI HỌC THÁNH KINH XUÂN CANH TÝ 2020

 

01. Xứ sở (1 Sm 6,5)

02. Ô uế. (Lv 11,29-30)

03. Cái tráp (1 Sm 6,11)

04. Của lễ đền tội (1 Sm 6,4)

05. Chuột chù (Is2,20)

06. Hòm Bia Đức Chúa (1Sm 6,4)

07. Vàng (1Sm 6,4)

08. Chết  (Is 66,17)

09. Philitinh (1Sm 6,4)

10. Hy lễ  (1 Sm 6,15)

 

Hàng dọc : Xuân Canh Tý

 

Nguyễn Thái Hùng
Nguồn: thanhlinh.net