Mùa Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A (Lv 19,1-2.17-19; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48) HÃY NÊN HOÀN THIỆN Năm 1893, lúc 24 tuổi, khi đang ở Nam Phi, Gandhi đã quá đỗi vui mừng khi lần đầu đọc bài Tin Mừng hôm nay. Ông ngây ngất vì vẻ đẹp nghệ ...

Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-04-06T07:26:16+00:00

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A – Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CÒN THẦY, THẦY BẢO ANH EM ... (Mt 5, 21-37).   Người Do-thái coi trọng Luật Chúa đã ban cho ông Môsê, từ núi thánh Xinai, giữa mây mù, khói lửa và sấm chớp (Xh 19,16-19). Ông Môsê được Chúa sai làm người phát ngôn cho Ngài. Ông có đủ ...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A – Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-04-06T07:26:45+00:00

Suy niệm tuần V Thường niên A – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ hai Tuần V Thường niên Năm Lẻ Thiên Chúa phán: ‘Phải có ánh sáng’ (St 1,3) Đây là lời đầu tiên của Thiên Chúa được sách Sáng Thế ghi lại để diễn tả việc tạo dựng và liên quan đến việc ánh sáng bừng lên, một cách lạ thường ...

Suy niệm tuần V Thường niên A – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê2020-04-06T07:19:15+00:00

Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Mt 5,13-16 SUY NIỆM Các nhà thần học có thể đưa ra những định nghĩa về kitô hữu trong tương quan với Chúa Giê su Kitô. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta hình ảnh tươi tắn và lạc quan của một kitô hữu trong ...

Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu2020-04-06T07:21:04+00:00

Đến một nơi thanh vắng (+ 08/02 – Thứ bảy tuần IV thường niên A)

Đến một nơi thanh vắng Lời Chúa : Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ...

Đến một nơi thanh vắng (+ 08/02 – Thứ bảy tuần IV thường niên A)2020-04-06T07:28:03+00:00

Vì đã trót thề (+ 07/02 – Thứ sáu tuần IV thường niên A)

Vì đã trót thề Lời Chúa : Mc 6, 14-29 Khi ấy, vua Hêrôđê nghe biết về Ðức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Ðó là ...

Vì đã trót thề (+ 07/02 – Thứ sáu tuần IV thường niên A)2020-04-06T07:29:06+00:00

Không được mang gì (+06/02 – Thứ năm. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo)

Không được mang gì Lời Chúa : Mc 6, 6b-13 Khi ấy Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ ...

Không được mang gì (+06/02 – Thứ năm. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo)2020-04-06T07:31:56+00:00

Đụng đến áo (+ 04/02 – Thứ ba tuần IV thường niên A)

Đụng đến áo Lời Chúa : Mc 5, 21-43 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giarô đi tới. Vừa ...

Đụng đến áo (+ 04/02 – Thứ ba tuần IV thường niên A)2020-04-06T07:39:13+00:00

Đặt trên đế (30.01.2020 – Thứ Năm Tuần 3 TN A)

Đặt trên đế Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là ...

Đặt trên đế (30.01.2020 – Thứ Năm Tuần 3 TN A)2020-04-06T07:41:46+00:00

Tại sao anh em sợ? ( + 01/02 – Thứ bảy tuần III thường niên A)

Tại sao anh em sợ? Lời Chúa : Mc 4, 35-41 Hôm ấy, khi chiều đến, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền ...

Tại sao anh em sợ? ( + 01/02 – Thứ bảy tuần III thường niên A)2020-04-06T07:44:38+00:00

Ánh sáng và vinh quang (02/02 – CN 4 TN A – Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh)

Ánh sáng và vinh quang Lời Chúa : Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng ...

Ánh sáng và vinh quang (02/02 – CN 4 TN A – Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh)2020-04-06T07:44:00+00:00

Sắp được cứu chuộc (+ 28/11 – Thứ năm tuần XXXIV thường niên C).

Sắp được cứu chuộc Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở ...

Sắp được cứu chuộc (+ 28/11 – Thứ năm tuần XXXIV thường niên C).2020-04-06T08:33:35+00:00

Xem cây vả (+ 29/11 – Thứ sáu tuần XXXIV thường niên C).

Xem cây vả Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. ...

Xem cây vả (+ 29/11 – Thứ sáu tuần XXXIV thường niên C).2020-04-06T08:33:45+00:00