Mùa Vọng – Giáng Sinh

Xây trên nền đá (05/12 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 1 Mùa Vọng)

Xây trên nền đá Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27 Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự ...

Xây trên nền đá (05/12 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 1 Mùa Vọng)2020-04-06T08:27:00+00:00

Ăn no nê (04/12 – Thứ tư tuần 1 Mùa Vọng)

Ăn no nê Lời Chúa: Mt 15, 29-37 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm ...

Ăn no nê (04/12 – Thứ tư tuần 1 Mùa Vọng)2020-04-06T08:30:50+00:00

HÃY SẴN SÀNG (+ 01/12 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A)

HÃY SẴN SÀNG Lời Chúa: Mt 24, 37-44 Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, ...

HÃY SẴN SÀNG (+ 01/12 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A)2020-04-06T08:31:58+00:00

Từ phương Đông phương Tây (02/12 – Thứ hai tuần 1 Mùa Vọng)

Từ phương Đông phương Tây Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ ...

Từ phương Đông phương Tây (02/12 – Thứ hai tuần 1 Mùa Vọng)2020-04-06T08:32:30+00:00