Xem Video các Giám mục Việt Nam được gặp ĐTC Phanxicô tại Thái Lan

 

Nguồn: Youtube Công Giáo