Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu noi gương các Đạo Sĩ đến thờ lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, vượt thắng cám dỗ thờ lạy bản thân và lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ cho các mục tiêu của mình.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành sáng hôm 06/01/2020, tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ Chúa Hiển Linh, trước sự hiện diện của khoảng 8 ngàn tín hữu, trong đó có hàng trăm đại chủng sinh các nước thuộc Trường Truyền Giáo. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y, giám mục và hơn 100 linh mục.
Mục đích cuộc sống là thờ lạy Chúa
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến trình thuật Tin Mừng: các Đạo Sĩ được ngôi sao hướng dẫn, đã lên đường và đến thờ lạy Chúa Hài Đồng (Mt 2,2) và ngài áp dụng vào đời sống tín hữu: “Nếu chúng ta mất ý nghĩa của việc thờ lạy, thì chúng ta đánh mất ý nghĩa hành trình của đời sống Kitô, là một con đường tiến về Chúa, chứ không phải hướng về chúng ta”.

Thái độ của vua Hêrôđê
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha phân tích thái độ của những nhân vật trái ngược với các Đạo Sĩ. Đứng đầu là vua Hêrôđê: ông yêu cầu các Đạo Sĩ thông báo cho ông nơi họ sẽ gặp Chúa Hài Đồng để ông cũng đến thờ lạy Ngài (v.8). “Trong thực tế, Hêrôđê chỉ thờ lạy bản thân, và vì thế ông muốn thanh toán Chúa Hài Đồng bằng lời gian dối… Điều này có nghĩa là khi con người không thờ lạy Thiên Chúa, thì họ sẽ đi đến chỗ thờ lạy cái tôi của mình… Cũng vậy trong đời sống Kitô, nếu không thờ lạy Chúa, thì cuộc sống ấy có thể trở thành một cách thức tinh khéo để ca ngợi bản thân với các thành tích của mình. Đó là một nguy cơ trầm trọng: sử dụng Thiên Chúa thay vì phụng sự Chúa”.
Thái độ của các tư tế và luật sĩ
Lớp người thứ hai bị Đức Thánh Cha tố giác là các tư tế và luật sĩ trong dân. Họ biết chính xác nơi Đấng Thiên Sai sinh ra, nhưng không đến thờ lạy Chúa. Đức Thánh Cha nói: “Trong đời sống Kitô, biết mà thôi thì không đủ: nếu không ra khỏi chính mình, không gặp gỡ và thờ lạy, thì ta không biết thiên Chúa. Thần học và hiệu năng mục vụ chỉ có ích lợi ít ỏi hoặc vô ích nếu không quỳ gối thờ lạy, nếu ta không thờ lạy như các Đạo Sĩ. Khi thờ lạy, ta ý thức rằng đức tin không bị thu hẹp vào một mớ các đạo lý đẹp đẽ, nhưng là tương quan với một Đấng phải yêu mến…”

Thờ lạy Chúa giải thoát khỏi nô lệ
Đức Thánh Cha cũng giải thích thêm rằng: “Thờ lạy là thực hiện một cuộc xuất hành ra khỏi nạn nô lệ lớn nhất, đó là nô lệ bản thân. Thờ lạy là đặt Chúa ở trong tâm, để không qui trọng tâm vào bản thân mình… Khi thờ lạy, chúng ta để Chúa có cơ hội biến đổi chúng ta bằng tình thương của Ngài, soi sáng những tăm tối của chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh trong yếu đuối và sức mạnh trong những thử thách. Thờ lạy là đi tới điều thiết yếu: đó là con đường giải độc khỏi bao nhiều điều vô ích, khỏi những lệ thuộc làm con tim không còn nhạy cảm, khiến tâm trí ta bị u mê. Thực vậy, khi thờ lạy, chúng ta học cách phủ nhận những thứ không nên thờ lạy chúng: thần tiền bạc, thần tiêu thụ, thần khoái lạc, thần thành công, cái tôi của ta được biến thành thần minh…”

                                                                                                     
                                                                                                      G. Trần Đức Anh OP
                                                                                               Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu