Làm phép xây dựng Học Viện Truyền Thông Chân Lý Á Châu (VAISCOM)
Manila, Philippines – Lúc 10h00 sáng ngày 10/12/2019, Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Cologne, và Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle, Tân Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo, đã làm phép xây dựng Học Viện Truyền Thông Chân Lý Á Châu (Veritas Asia Institute of Social Communications, gọi tắt là VAISCOM). Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các Giám mục, Linh mục đang tham dự Kỳ Họp Thường Niên lần thứ 24 của Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội trực thuộc Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (The Federation of Asian Bishops' Conferences – FABC) diễn ra từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 12/2019.


Học Viện Truyền Thông Chân Lý Á Châu được hình thành từ sáng kiến của các Giám mục trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập của Đài Chân Lý Á Châu (2019) và của FABC (2020). Học Viện được xây dựng trên khu đất thuộc Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia, Buick St., Fairview Park, Quezon City, Manila, Philippines).
Vì Học Viện là nơi đào tạo những nhà truyền thông xã hội nên được dâng hiến cho Đức Kitô – Bậc Thầy Truyền Thông và Giáo Dục.

Mục đích chính của Học Viện là để đào tạo nhân sự cho Giáo Hội Á Châu trong lĩnh vực mục vụ truyền thông xã hội, và đây cũng là văn phòng thường trực của Ban Thư Ký Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội trực thuộc FABC.
 

Văn Việt
Nguồn: hdgmvietnam.com