CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY NGÔI SAO

LỜI CHÚA:  Mt 2,1-12

 

SUY NIỆM

Lễ Hiển Linh là lễ Thiên Chúa giới thiệu Con Một của Ngài cho nhân loại.

Như thánh Mác-xi-mô, viện phụ, nhận xét:

“Người tỏ chính mình ra theo tầm mức lãnh hội của kẻ đón nhận…

Người thích ứng với khả năng tiếp nhận của họ.”

Khi muốn giới thiệu Con của Ngài cho các mục đồng,

Những người ít học, đơn sơ, hẹn mọn, vất vả cả đêm để canh giữ đàn vật,

Thiên Chúa đã cho một thiên sứ đến gặp họ, rực rỡ  và sáng láng,

Để báo tin Đấng Kitô được sinh ra như trẻ thơ nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-20).

Nhưng Thiên Chúa không chỉ tỏ mình rực rỡ cho các người chăn chiên nghèo,

Ngài còn muốn tỏ mình cho những người giàu có, khôn ngoan, học thức, có địa vị.

Cả những người này cũng có chỗ trong trái tim của Thiên Chúa.

 

Trong lễ Hiển Linh hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa giới thiệu Con của Ngài

Cho những nhà chiêm tinh thuộc vùng Ả-rập, hay Ba-tư, hay Babylon.

Dựa theo lễ vật của họ, hẳn họ phải là người giàu có.

Dựa theo khả năng nhìn bầu trời, họ phải là những người có kiến thức thiên văn.

Họ có thể là những tư tế hay cố vấn cho nhà vua, làm việc trong triều đình.

Đặc biệt hơn cả, họ không phải là người Do-thái; họ là dân ngoại.

Thiên Chúa muốn cả những người này cũng nhận biết Con của Ngài.

 

Nhưng Thiên Chúa tỏ mình bằng những cách khác nhau, cho những giới khác nhau.

Vì họ chuyên nghiên cứu các vì sao, nên Ngài có thể dùng bầu trời mà trò chuyện với họ.

Ngài đã cho xuất hiện một vì sao, không hẳn là sáng rực rỡ, ai cũng nhận ra,

Nhưng là vì sao rất lạ, khiến họ bị thu hút mãnh liệt và lôi kéo họ lên đường.

Nhìn vì sao lạ, họ tin chắc có một vị Vua đã sinh ra,

vị Vua người Do-thái đang mong đợi, cũng là vị Vua cho cả thế giới.

Vì thế họ hướng về Giêrusalem, chỉ mong được gặp và bái lạy vị Tân Vương.

Rất có thể họ đã đi cả ngàn cây số dọc theo sông Êuphrát, rồi mới xuống Ítraen.

Nhờ tin lời các ngôn sứ mà họ đi Bêlem, quá vui khi gặp được Hài Nhi và Thân Mẫu.

Họ đã bày tỏ niềm kính tôn qua cử chỉ cúi đầu chạm đất, và dâng lễ vật.

Thiên Chúa đã nói với họ qua một ngôi sao, thì nay lại nói trong một giấc mơ.

Ngài nhắc họ đừng gặp Hêrôđê nữa nhưng đi đường khác mà về.

 

Thánh Mátthêu đã kể cho độc giả thời của ngài một câu chuyện đẹp và ý nghĩa.

Những người Do-thái hiểu ngay lời sấm của ông Bilơam đã được ứng nghiệm.

Nhà chiêm tinh ngoại giáo này đã thấy “một vì sao xuất hiện từ Giacóp” (Ds 24,17).

Bây giờ vì sao ấy đã xuất hiện rồi, một vị Đại Vương đã được sinh ra.

Đó là Đấng Mêsia, Đấng sẽ chăn dắt dân Ítraen và sẽ là Vua cả hoàn vũ.

Cùng với các nhà chiêm tinh, chúng ta hãy đến để bái lạy và thờ lạy Hài Nhi,

Vì chúng ta tin Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa làm người.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích chúng ta làm hang đá ở khắp nơi.

Ngài đã nhắc chúng ta đặt tượng “Ba Vua” nơi hang đá,

ở đó không thể nào thiếu sự hiện diện của một ngôi sao trên cao chỉ đường.

Chúng ta không được quên vai trò của ngôi sao nơi máng cỏ,

Bởi lẽ con người hôm nay vẫn cần ánh sao để gặp được Chúa.

Không phải ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời,

Nhưng là “sao mai mọc lên trong tâm hồn anh em” (2 Pr 1,19).

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã tự nhận mình là Sao Mai sáng ngời (Kh 22,16).

Chính ngài sẽ ban cho chúng ta Sao Mai ấy (Kh 2,28).

Không thể mừng lễ Hiến Linh mà không nghĩ đến những vì sao,

Và ý thức mình chính là một trong những vì sao cần tỏa sáng (Pl 2,15).

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là Ánh sáng thân thương,

Giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm,

Xin Chúa dẫn con đi.

 

Đêm thì tối, đường còn xa,

Xin Chúa dẫn con đi,

Xin giữ bước chân con.

 

Con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi,

Chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi.

 

Chưa bao giờ con như bây giờ,

Cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn dắt.

Con đã quen tự chọn và thấy con đường của mình.

Nhưng giờ đây, xin Chúa dẫn con đi.

 

Thánh John Henry Newman