ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA

–Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J–

 Đức Giêsu đã giảng một bài dài sau phép lạ bánh hóa nhiều.

Ngài tuyên bố: “Chính tôi là bánh đem lại sự sống” (Ga 6,35).

“Chính tôi là bánh từ trời xuống” (Ga 6,41).

“Chính tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51).

Và Ngài hứa: ai tin vào Ngài, ai ăn bánh này sẽ khỏi phải chết,

nhưng được sống muôn đời (Ga 6,47.51b.58).

Người Do-thái không dễ chấp nhận khi nghe những lời ấy.

Họ không tin Đức Giêsu là Đấng từ xuống từ trời

vì họ biết rõ gốc gác từ đất của Đức Giêsu (Ga 6,42).

Họ cũng không tin có thứ bánh đem lại sự sống vĩnh cửu.

 

Người Do-thái lại càng bị sốc khi nghe Đức Giêsu khẳng định:

“Bánh tôi sẽ ban là thịt tôi đây, để thế gian được sống” (Ga 6,51).

Họ bị sốc vì người đang đứng trước mặt họ tuyên bố:

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54).

Bởi thế họ tranh cãi với nhau về chuyện vô lý đó:

“Làm sao ông này có thể cho ta ăn thịt ông được?” (Ga 6,52).

Ăn thịt và uống máu ông để được sống đời đời ư? (Ga 6,54).

Nhưng nếu như thế thì ông chết mất còn gì!

Quả thật Đức Giêsu đã chấp nhận chết để nhân loại được sống.

Ngài ban sự sống đời đời bằng chính cái chết của mình.

Con Thiên Chúa là Ngôi Lời đã thành người như ta (Ga 1,14),

có thân xác như ta, có máu và thịt như ta.

Trên thập giá, Ngài đã hiến trao máu và thịt của mình.

Và Ngài muốn nuôi sống chúng ta bằng thịt, máu đó.

Hy tế thập giá được diễn lại trong Bí tích Thánh Thể mỗi ngày.

Trong mỗi Thánh Lễ, Đức Giêsu nói với chúng ta:

“Anh em hãy ăn, hãy uống,

vì đây là Mình của Thầy, là Thịt của Thầy, bị nộp vì anh em;

đây là Máu của Thầy, Máu đổ ra vì anh em”.

 

Người Do-thái đã khó chịu vì những lời Đức Giêsu nói.

Một số môn đệ đi theo Ngài cũng thấy chướng tai (Ga 6,60).

Họ cũng xầm xì với nhau và tỏ ra không tin (Ga 6,64).

Họ không tin Ngài là Đấng từ trời xuống,

cũng chẳng tin chuyện “ăn thịt và uống máu” Đức Giêsu,

để khỏi phải chết và được sống mãi.

Thế là họ lập tức rút lui, không đi với Ngài nữa.

Đức Giêsu buồn nhưng chấp nhận sự rút lui này.

Ngài tôn trọng chọn lựa và quyết định của họ.

Để theo Đức Giêsu, cần được Chúa Cha ban ơn (Ga 6,65),

nhưng cũng cần con người tự do đáp lại.

Con người đáp lại bằng việc mở ra trước lời của Đức Giêsu,

Lời là thần khí và là sự sống (Ga 6,63b).

 

Nhóm Mười Hai không thuộc nhóm môn đệ trên đây.

Khi Đức Giêsu hỏi về quyết định của họ: ra đi hay ở lại,

Simôn Phêrô đã đại diện anh em để nói lên ý cả nhóm:

Chúng con không thể bỏ Thầy, vì chỉ nơi Thầy

chúng con mới có những lời ban sự sống đời đời (Ga 6,68).

Sự sống đời đời, sự sống lại trong ngày sau hết,

là những điều quý báu mà không ai khác có thể cho được.

Chúng con tin Thầy có thể cho chúng con

vì Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6,69).

 

Thời nào cũng vậy, các môn đệ vẫn bị cám dỗ rút lui,

không đi với Giêsu nữa, không ở trong Giáo hội nữa.

Những lời của Chúa Giêsu vẫn là những lời khó nghe.

Có những câu Lời Chúa như viên đá làm ta bị vấp.

Có những giáo huấn của Giáo Hội thấy khó chấp nhận:

không được ly dị, phá thai, an tử, phong chức cho phụ nữ…

Hơn nữa có những gương xấu trong giới lãnh đạo Giáo Hội

làm chúng ta hoang mang và thất vọng.

 

Ở lại với Giêsu khi ta nghi ngờ tình yêu quyền năng của Ngài

khi dịch bệnh và sự dữ tung hoành trên thế giới;

ở lại với Hội Thánh ngay khi Hội Thánh ít thánh nhất.

Ở lại như thế cần có đức tin mạnh mẽ.

Xin cho chúng ta dám nói với Chúa: “Chúng con xin ở lại!”

 

LỜI NGUYỆN

 

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa

về tất cả những điều Chúa đòi hỏi nơi con trong suốt cuộc đời.

Chúc tụng Chúa về thời đại con đang sống.

Chúc tụng Chúa về những giờ phút sướng vui

và những ngày tủi thân buồn bã.

Chúc tụng Chúa về cả những gì

Chúa đã không cho con được hưởng.

 

Lạy Chúa, xin đừng sa thải

người tôi tớ bất xứng và lười biếng của Chúa đây.

Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu thương,

xin đừng đuổi con xa Chúa.

Xin giữ con để con luôn phụng sự Chúa trong suốt đời con.

Xin giữ con để con phục vụ bất cứ điều gì Chúa muốn.

Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường,

con xin Chúa vẫn luôn kiên nhẫn,

để không bao giờ mỏi mệt về con,

và giữ con luôn luôn phụng sự Chúa.

 

Xin Chúa đến giúp con,

ban cho con ơn bắt đầu và lại bắt đầu,

cho con biết cậy trông

cả những khi cùng đường tuyệt vọng,

cho con tin chắc rằng Chúa sẽ thắng,

một chiến thắng huy hoàng nơi con.

 

                                                   Karl Rahner